Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – 1Ο Π.Υ.Σ.ΠΕ.
Την Τετάρτη 4.2.2009 συνήλθε για πρώτη φορά το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς , σε τακτική συνεδρίαση .
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης .
Χορήγηση επιδόματος διδακτορικού τίτλου .
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Ανάθεση διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό της Β/θμιας Εκπ/σης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου .
Απόσπαση εκπαιδευτικού .
Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου