Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς στη συνεδρίασή του , στις 8.5.2009 , αποφάσισε :
Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλλουν , μέσα σε πέντε (5) μέρες (από την Τρίτη 12.5.2009 έως και τη Δευτέρα 18.5.2009) δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες , όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν.
Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες
(Νομοθεσία : Π.Δ. 50/96 Άρθρο 15 και 16 και Π.Δ. 100/97 Άρθρα 12 και 13 όπως τροποποιούν και συμπληρώνουν τα άρθρα 15 και 16 του Π.Δ. 50/96)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου