Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

Παραιτήση - Αναπλήρωση Διευθυντών

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Οι παρακάτω αναφερόμενοι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων του νομού Καστοριάς έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) . Γκιώκας Στέφανος (7ο Δ.Σ. Καστοριάς - 20.7.2009 ημερ/νία παραίτησης) , Χρηστίδης Βασίλειος (Δ.Σ. Νέου Οικισμού - 6.8.2009 ημερ/νία παραίτησης και Τσιάπου Μαρία (8ο Δ.Σ. Καστοριάς - 10.8.2009 ημερ/νία παραίτησης) .
Η αναπλήρωσή τους θα γίνει από τους πίνακες Διευθυντών όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου