Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Καστοριάς (2.10.2009)

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Το ΠΥΣΠΕ Καστοριάς συνεδρίασε στις 2.10.2009 με παρόντα τέσσερα από τα πέντε μέλη του (Δ/ντής , Προϊστάμενος 1ου Γραφείου , δυο αιρετοί) και :

  1. Πρότεινε για τη Θέση του Χρηστίδη Βασίλειου Διευθυντή του Δ.Σχ. Ν. Οικισμού (συνταξιοδότηση) , σύμφωνα με τον αξιολογικό πίνακα επιλογής (Νόμος 3457/19.6.2006 άρθρ.5) που ισχύει για τέσσερα έτη τον κ. Παπαδόπουλο Αντώνιο συνάδελφο με οργανική Θέση στο 9ο Δ.Σχ. Καστοριάς .
  2. Κατά πλειοψηφία (3/1) : Απέρριψε τις ενστάσεις του Βερβέρη Γεώργιου και της Κιχίδου Κεράσας (Θέση μου : Υπέρ και των δυο συναδέλφων , διότι ο μεν πρώτος , σύμφωνα με τη Φ.361.22/45/81651/ Δ1/9.7.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει περισσότερα προσόντα , για να τοποθετηθεί υποδιευθυντής – υπεύθυνος του ολοήμερου και η δεύτερη , διότι και οικογενειακούς λόγους έχει και πολύ περισσότερη προϋπηρεσία – είκοσι πέντε χρόνια , λόγοι που συνηγορούν στην κατά προτεραιότητα απόσπασή της) .
  3. Διαθέσεις εκπαιδευτικών : Έκανε δεκτές τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς στη Α/θμια Εκπ/ση Καστοριάς για συμπλήρωση ωραρίου .
  4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών : Αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση .

    Άλλα θέματα που προτάθηκαν :
  5. Έκανε δεκτή την ανάκληση απόσπασης της Κόλκα Ουρανίας (Καθηγήτριας Αγγλικών με οργανική θέση στο 6/θ Δ.Σ. Πενταβρύσου – Τσάκονης) .
  6. Μεταβολές : Η δασκάλα Μπάσιου Βασιλική 12 ώρες στο 4ο Δ.Σ. Καστοριάς και 12 ώρες στο 3ο Δ.Σ. Καστοριάς . Η μουσικός Σπυριάδου Κωνσταντίνα 18 ώρες στο Ολοήμ. 12/Θ Δ.Σ. Μεσοποταμίας και 4 ώρες Δ.Σ. Κολοκυνθούς .
  7. Αλλαγές ομάδας σχολείων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου