Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς .
Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς θα συνεδριάσει την Παρασκευή 23.10.2009 .
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Διαθέσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (αναπληρωτές)
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών
4. Γνώμη για τη χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών
5. Αναπλήρωση προϊσταμένου τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
6. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου