Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι ,

Σας ενημερώνω πως το ΠΥΣΠΕ Καστοριάς σε συνεδρίαση του στις 29.10.2009 , που έγινε κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης - μια εργάσιμη μέρα νωρίτερα , ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα :

1.Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΑΕ
2.Υπερωρίες 1/θεσίων και 2/θεσίων Δημοτικών Σχολείων .
3.Διάθεση του εκπαιδευτικού Μιχαλακόπουλου Κωνσταντίνου ΠΕ 16.01 (Μουσικής – με τοποθέτηση στο Δ.Σ.Μαυροχωρίου) στη Β΄/θμια Εκπ/ση Καστοριάς για επτά (7) ώρες υπερωριακή απασχόληση (Γυμν. Μαυροχωρίου).
4.Αίτηση της Αλεξίου – Ρέτζιου Κωνσταντίνας δασκάλας του 8ου Δ.Σ. Καστοριάς για «Υπερωριακή απασχόληση στο ολοήμερο του 3ου Δ.Σ. Καστοριάς» και

Τοποθέτησε :
Την Ηλονίδου Ελισάβετ δασκάλα ΠΕ.71 ΕΑΕ , μετά από αίτησή της , στο ολοήμερο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς .
Την Κωστελίδου Ελισάβετ δασκάλα ΠΕ.71 ΕΑΕ , μετά από αίτησή της , στο 2ο Τ.Ε. του 5ου Δ.Σ. Καστοριάς .
Την Μπλιούμη Αναστασία ΠΕ60.50 νηπιαγωγό ΕΑΕ , παράλληλη στήριξη στο Νηπιαγωγείο Δισπηλιού (στο οποίο ήδη υπηρετεί ως νηπιαγωγός ΠΕ60-διορισμός Γ΄Φάσης 16.9.2009)

Ανάθεσε υπερωριακή διδασκαλία (εργασία-συμπλήρωση ωραρίου) πέντε (5) ωρών την εβδομάδα στους δασκάλους των 1/θεσίων και 2/θεσίων δημοτικών σχολείων του νομού Καστοριάς για κάλυψη των λειτουργικών κενών (Άρθρο 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9. 1985 τ.Α΄)-(άρθρο 6, παρ.17 του Ν.3027/02).)

Διάθεσε τον εκπαιδευτικό Μιχαλακόπουλο Κωνσταντίνο ΠΕ 16.01 (Μουσικής – με τοποθέτηση στο Δ.Σ.Μαυροχωρίου) στη Β΄/θμια Εκπ/ση Καστοριάς για επτά (7) ώρες υπερωριακή απασχόληση (Γυμν. Μαυροχωρίου).

Η αίτηση της Αλεξίου – Ρέτζιου Κωνσταντίνας δασκάλας του 8ου Δ.Σ. Καστοριάς για «Υπερωριακή απασχόληση στο ολοήμερο του 3ου Δ.Σ. Καστοριάς» θα εξεταστεί στο επόμενο συμβούλιο , για πληρέστερη ενημέρωση σχετική με το θέμα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου