Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Σας ενημερώνω ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (http://www.ypepth.gr/) η εγκύκλιος των «Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε.). Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 5 έως 30 Νοεμβρίου στις Διευθύνσεις ή στα γραφεία που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί (Οργανικά - προσωρινή τοποθέτηση - διάθεση) .
Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μετάθεση – οργανική θέση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι συναδέλφισσες/φοι που επιθυμούν μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. αλλά και όσες/οι βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία των Διευθύνσεων - Γραφείων)
Στις 16-12-2009 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.
Από 16/12/2009 μέχρι και 08-1-2010 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους οι οποίες, αφού εξετασθούν, σε περίπτωση δικαίωσης, θα πρέπει οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία να προβούν σε διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων.
Περισσότερες πληροφορίες στην εγκύκλιο που έχει σταλεί στα σχολεία ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου