Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η εγκύκλιος με Α.Π. Φ.361.1/47/21473/Δ1/24.2.2010 «Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2009-2010.» σύμφωνα με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολ. έτους 2009-2010, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες αιτήσεις οι οποίες επεστράφησαν , να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25-02-2010 έως 04-03-2010.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην προαναφερόμενη εγκύκλιο (δίπλα στον "ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ"- "Πρόσκληση Αναπληρ. Δασκάλων") και στα γραφεία των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου