Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Καστοριάς (4.2.2010)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς .
Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς συνεδρίασε την Πέμπτη 4.2.2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης , τα παρακάτω :

1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς που διατέθηκαν από τη ΔΔΕ Καστοριάς
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών
4. Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή, Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, Ορισμός υπεύθυνου ολοήμερου Δημ. Σχολείου
5. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
6. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Και(ΘΕΜΑΤΑ):
Πρώτο : Επικύρωσε το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης
Δεύτερο : Διέθεσε εκπ/κούς της ΔΔΕ Καστοριάς σε σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου .
Τρίτο : Οι αναγνωρίσεις των προϋπηρεσιών παρέμειναν σε εκκρεμότητα, λόγω ανεπάρκειας στοιχείων .
Τέταρτο :
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ : Τοποθέτησε την αναπληρώτρια δασκάλα ΕΑΕ Νικολή Σοφία στην εγκεκριμένη παράλληλη στήριξη μαθητή στο Δ.Σ. Ποριάς – Χιλιοδένδρου.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : Τοποθέτησε τους συναδέλφους που επέστρεψαν από το εξωτερικό: Τάσιου Αφροδίτη στο Δ.Σ. Πολυκάρπης σε θέση συναδέλφισσας που βρίσκεται σε άδεια και τον Μπίζιο Νικόλαο στο Δ.Σ. Μαυροχωρίου για Ενισχυτική διδασκαλία - διαφώνησα με την πρακτική αυτή και υποστήριξα πως ο συνάδελφος πρέπει να συμπληρώσει το ωράριό του με ενισχυτκή διδασκαλία στο 2ο Δ.Σ. Μανιάκων και παράλληλη στήριξη (έλλειψη συναδέλφων ΕΑΕ) στο Δ.Σ. Δισπηλιού. Επίσης τοποθέτησε τη συναδέλφισσα αναπληρώτρια δασκάλα Χατζηαθανασίου Ελισάβετ που επέστρεψε από άδεια στο Δ.Σ. Μεσοποταμίας στη θέση συναδέλφισσας που λείπει με άδεια .
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ: Τοποθέτησε το συνάδελφο Ρότσικα Γεώργιο ως υπεύθυνο στο ολοήμερο τμήμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς
Πέμπτο : Χορήγησε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στη συναδέλφισα γυμνάστρια Μάμαλη Χρυσάνθη.
Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου