Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Έξοδα μετακίνησης και μετάθεσης

Ενημερωτικό σημείωμα για τα «έξοδα μετακίνησης και μετάθεσης» με τις
τροποποιήσεις που ισχύουν, ύστερα από τη δημοσίευση του - νέου - Νόμου
3833/10 στο ΦΕΚ 40/15-3-2010
http://users.att.sch.gr/dimitrako/wp-content/uploads/exoda-metathesis.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου