Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Καστοριάς - Οργανικά Κενά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς

Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 3.10.2010.
Θέματα ημερήσιας διάταξης , ήταν :
1. Επικύρωση κενών οργανικών θέσεων
2. Προαγωγές συναδέλφων από το βαθμό Β’ στο βαθμό Α΄

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς στη συνεδρίασή του αυτή, αποφάσισε :
Την επικύρωση του πίνακα των κενών οργανικών θέσεων (Αναφέρονται παρακάτω) και του πίνακα προαγωγής από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄, συναδέλφων του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς. Οι πίνακες αυτοί, για την ενημέρωσή σας, είναι αναρτημένοι στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Π.Ε. Καστοριάς .

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές καλούνται να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) μέρες (από την Τετάρτη 5.5.2010 έως και την Τρίτη 11.5.2010) δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν.
Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.
Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ κ.Αγγελική Ματούση τηλ. 2467055259 και 2467055261.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (Δασκάλων):
1ο Δ.Σ.Άργους Ορεστικού (1), 2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού (1), 3ο Δ.Σ.Άργους Ορεστικού (1), 4ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού (2), 2/θ Δ.Σ. Βογατσικού (1), 6/θ Δ.Σ. Δισπηλιού (1), 2ο Δ.Σ. Καστοριάς (2), 3ο Δ.Σ. Καστοριάς (1), 4ο Δ.Σ. Καστοριάς (1), 7ο Δ.Σ. Καστοριάς (1), 8ο Δ.Σ. Καστοριάς (2), 4/θ Δ.Σ. Νέου Οικισμού (2), 6/θ Δ.Σ. Τοιχιού (4), 3/θ Δ.Σ. Διποταμίας (1), 12/θ Δ.Σ. Μεσοποταμίας (1), 6/θ Δ.Σ. Πενταβρύσου-Τσάκονης (1) .
ΣΥΝΟΛΟ : 23

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (Νηπιαγωγών) :
5ο 2/θ Ολοήμ. Νηπ. Καστοριάς (1), 9ο 1/θ Νηπ. Καστοριάς (1), 1/θ Νηπ. Αγίας Κυριακής (1), 1/θ Ολοήμ. Νηπ. Πενταβρύσου (1).
ΣΥΝΟΛΟ : 4

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΣΜΕΑΕ) :
5/θ Ειδικό Δ.Σ. Καστοριάς (4), 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς (1),
Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) : 1ου Δ.Σ. Άργους Ορεστικού (1), 3ου Δ.Σ. Καστοριάς (1), 5ου Δ.Σ. Καστοριάς (1), 9ου Δ.Σ. Καστοριάς (1), 6/θ Δ.Σ. Κορησού (1), 12/θ Δ.Σ. Μεσοποταμίας (1), 6/Θ Δ.Σ. Ποριάς - Χιλιοδένδρου (1),
1ου Νηπ. Μεσοποταμίας (1)
ΣΥΝΟΛΟ : 13

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΆ (Αγγλικών) :
6/θ Δ.Σ. Κορησού (1)
ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (Φυσικής Αγωγής) :
6/θ Δ.Σ. Δισπηλιού (1), 10ο 6/θ Δ.Σ. Καστοριάς (1), 4/θ Δ.Σ. Νέου Οικισμού (1), 4/θ Δ.Σ. Κολοκυνθούς (1), 4/θ Δ.Σ. Νεστορίου (1).
ΣΥΝΟΛΟ : 5

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (Μουσικής):
1ο Δ.Σ.Άργους Ορεστικού (1), 2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού (1), 6/θ Δ.Σ. Μαυροχωρίου (1), 1ο 12/θ Δ.Σ. Μανιάκων (1), 7ο Δ.Σ. Καστοριάς (1), 12/θ Δ.Σ. Μεσοποταμίας (1).
ΣΥΝΟΛΟ : 6

Νομοθεσία : Π.Δ. 50/96 Άρθρο 15 και 16 και
Π.Δ. 100/97 Άρθρα 12 και 13 (όπως τροποποιούν και συμπληρώνουν
τα άρθρα 15 και 16 του Π.Δ. 50/96)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου