Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων για τοποθέτηση στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς θα συνεδριάσει, την Τρίτη 1.6.2010 στις 10.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών
3. Εξέταση ένστασης συναδέλφισσας
4. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας
5. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί
Πληροφορίες στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Τηλ. 2467055261).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου