Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ (Συμπληρωματικές τοποθετήσεις)

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι ,
Σήμερα, Τρίτη 1.6.2010, συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταν στην ανακοίνωση. Τηρήθηκε η παρακάτω διαδικασία και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία αποφασίστηκαν τα εξής :
1ο Θέμα : Επικύρωσε το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης
2ο Θέμα : Εξέτασε και απέρριψε ομόφωνα την ένσταση – Αίτηση της συναδέλφισσας (Μουσικής) Δημητροπούλου Παναγιώτας (ΠΔ100/97 άρθρο15 παρ.15).
3ο Θέμα : Εξέτασε τις συμπληρωματικές δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις και από την περάτωση , σύμφωνα με το νόμο, της διαδικασίας προέκυψαν τα παρακάτω (Π.Δ.100/97 άρθρο 15 παρ.11 & 12):
Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ :
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ :
Τοποθετήθηκαν με αίτησή τους :
1. Βασιλειάδου Αγνή Νηπ. Κλεισούρας ,
2. Μοϋσιάδου Βασιλική Νηπ. Δενδροχωρίου ,
3. Σέρρη – Τσαμήτα Μαρία Νηπ. Διποταμίας
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ :
Τοποθετήθηκαν με αίτησή τους :
1. Αργυρού Μαρία Δ.Σ. Νεστορίου
ΜΟΥΣΙΚΟΙ :
Τοποθετήθηκαν χωρίς αίτησή τους :
1. Δημητροπούλου Παναγιώτα 1ο Δ.Σ. Μανιάκων
Β. ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ :
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ :
1. Σιμωτά Αγνούλα ,
2. Καλαφάτη Δέσποινα
Γ. ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1):
Δ.Σ. Κορησού (1)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (3):
1ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού (1)
2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού (1)
6ο Δ.Σ. Καστοριάς (1)
4ο Θέμα : Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της αίτησης, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο ΠΥΣΠΕ και τη σχετική νομοθεσία δεν συντρέχουν λόγοι .
5ο Θέμα : Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου