Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Για την ενημέρωσή σας

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης :
http://www.doe.gr/2010/040610.pdf
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» :
http://www.doe.gr/2010/epi040610.pdf
Διευκρινήσεις για τα 800 Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα :
http://www.doe.gr/2010/egk030610.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου