Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. & Δ.Ε 2010

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-θρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).
Προθεσμία υποβολής : Από 24.6.2010 έως 2.7.2010 .
Η εγκύκλιος στον σύνδεσμο : http://www.doe.gr/2010/egk230610.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου