Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Μεταφορά Αρχείων από τον "ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ"

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
(Μεταφορά εγγράφων, πινάκων κ.λπ. – για αρχειοθέτηση – τα οποία είχαν δημοσιευτεί στον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ» του Ιστολογίο αυτού. Η μεταφορά γίνεται στην "ετικέτα" με το αντίστοιχο θέμα : Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις)

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2010

1. Συγκεντρωτικός Πίνακας : Ονόματα για μετάθεση – τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ και μόρια του καθενός.
http://docs.google.com/fileview?id=0BwVOTDNPlh2KNzJjNTkzODUtNGM1Yy00NDc3LWI2ZjgtNDUwZTM5ZWEzYmIy&hl=el
2. Οργανικά και «δυναμικά» κενά μεταθέσεων τοποθετήσεων 2010 , Αριθμός Μαθητών του σχολείου – ολοήμερο – χιλιομετρική απόσταση από την πόλη της Καστοριάς, οργανικότητα σχολείου, ΜΔ.Σ.Δ. (Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Διαβίωσης)
http://docs.google.com/fileview?id=0BwVOTDNPlh2KMTNkYjJiNDAtYTkwNy00OWFmLWJhYTctNjMzNTZkNzgyNzI5&hl=el
3. Τα παραπάνω αντίστοιχα στοιχεία (2), για τα νηπιαγωγεία.
http://docs.google.com/fileview?id=0BwVOTDNPlh2KYzIwZDRmNGYtNzY0Zi00OTNmLWJiZjktMjZlOGE4NzNiMmRl&hl=el
4.Ποιοι εκπαιδευτικοί ήρθαν με μετάθεση το 2010, από άλλο ΠΥΣΠΕ στο νομό Καστοριάς.
http://docs.google.com/fileview?id=0BwVOTDNPlh2KYzJkMTMzOTItMzFmYi00MDk5LThmOWQtODEwNzJjNGZlNTNl&hl=el
5. Ποιοι εκπαιδευτικοί έκαναν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ ή δήλωση τοποθέτησης.
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AgVOTDNPlh2KdHktbktOS0ZYYmRxUm9WMnNXS2hxSVE&hl=el
6.Οργανικά κενά Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
http://docs.google.com/fileview?id=0BwVOTDNPlh2KNzU1NjkyMjYtMzYzOS00MmExLWE2MjYtZmRkYjM0NzNjMTgz&hl=el
7. Εκπαιδευτικοί που στις μεταθέσεις του 2010, έφυγαν από το νομό Καστοριάς.
http://docs.google.com/fileview?id=0BwVOTDNPlh2KNDRjNTdjYmEtMTY0Ni00NWI4LWEyOGQtYmI0YmM4MmY1OWQz&hl=el
8. Βάσεις μεταθέσεων 2010.
http://www.doe.gr/2010/vam2010.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου