Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,
Όσοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ από 26.7.2010 έως και 10.8.2010.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Βαθμό Α΄, οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε θέσεις Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε., Προϊσταμένου Γραφείου Π.Ε. και Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Π.Ε., ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία αυτή έχει αποκτηθεί - Άρθρο 47, παρ. 8 του Ν.3848/2010)
Εγκύκλιος:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου