Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Μειωμένου Ωραρίου

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Στο νομό Καστοριάς και στα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται οι παρακάτω αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων της 2ης Ξένης Γλώσσας και της πληροφορικής .
Α. Εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου 2ης Ξένης Γλώσσας
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ Β/ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ/ΠΕ07 - Γερμανικής/349/25,724
ΝΤΟΡΤΣΗ/ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ/ΠΕ07 - Γερμανικής/560/18,78
ΛΙΑΜΗ/ΑΦΡΟΔΙΤΗ/ΠΕ07 - Γερμανικής/833/10,905
ΜΑΥΡΙΔΟΥ/ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ/ΠΕ07 - Γερμανικής/872/10,015
Β. Εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου Πληροφορικής
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ Β/ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ / 842 / 13,543
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου