Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2009

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,
Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το νόμο (Π.Δ. 100/97 Άρθρο 10 παρ.3) έχετε δικαίωμα αίτησης για αμοιβαία μετάθεση (από 29.5.2009 έως και 12.6.2009) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του ιδίου νόμου και άρθρου .
Π.Δ. 100/97 Άρθρο 10 παρ.3 : «3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικία διεύθυνση εκπαίδευσης , μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο ... ».
Π.Δ. 100/97 Άρθρο 10 παρ.1 : «1. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο , να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ. , μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις .
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δυο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί , εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου