Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,
Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η εγκύκλιος με Α.Π. 62703 /Δ2/29.5.2009 σύμφωνα με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης , που τους αφορά , να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση ένταξής τους στους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2009 – 2010 .
Περισσότερες λεπτομέρειες στην προαναφερόμενη εγκύκλιο και στα γραφεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης .
Προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων : Από 1.6.2009 έως 12.6.2009 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου