Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Τοποθετήσεις αποσπασμένων

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι ,
Σας ενημερώνω για τις τοποθετήσεις από το ΠΥΣΠΕ Καστοριάς τεσσάρων (4) δασκάλων και τριών γυμναστών , που αποσπάστηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Καστοριάς (Α.Π. 101768/Δ1/2.9.2009).
ΔΑΣΚΑΛΟΙ :
Μανιουδάκη Δήμητρα : Δ.Σ. Οινόης , Μπάσιου Βασιλική : 4ο Δ.Σ. Καστοριάς , Τάσιου Γεώργιος : Δ.Σ. Ασπροκλησιάς και Τσούτσα Ευαγγελία : Δ.Σ.Βασιλειάδας
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ :
Δούκα Μαρία : 1οΔ.Σ. Καστοριάς(12ώρες) - Δ.Σ.Ασπροκλησιάς(4ώρες) -Δ.Σ.Κωσταραζίου(8ώρες) , Κασκαμανίδου Ευδοκία : Δ.Σ.Διποταμίας(4+4ώρες) – Δ.Σ.Οινόης(8+4ώρες) , Σλημιστινός Χαράλαμπος : Δ.Σ.Κορησού(12ώρες) – Δ.Σ.Νεστορίου(6ώρες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου