Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Λειτουργικά Κενά Σχολείων Π.Ε. Καστοριάς

Προς τη Δ.Ο.Ε.
Λειτουργικά Κενά σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Μετά τους διορισμούς των αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών και τις αποσπάσεις της Β΄Φάσης (2.9.2009) , σήμερα οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς έχουν ως εξής :

  • Δασκάλων (ΠΕ 70) : Μηδέν (0)
  • Δασκάλων ΣΜΕΑ : Δέκα (10) – (Τρεις (3) Ειδ. Σχ. Καστοριάς & επτά (7) Τ.Ε.)
  • Νηπιαγωγοί ( ΠΕ 60) : Δέκα (10)
  • Αγγλικών (ΠΕ 06) : Μηδέν (0)
  • Φ. Αγωγής (ΠΕ 11) : Μηδέν (0)
  • Μουσικής (ΠΕ 16) : Τέσσερις (4)

Πιστεύουμε ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα κάνει άμεσα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες , για να καλυφτούν τα παραπάνω κενά στο νομό Καστοριάς , ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς προβλήματα με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου