Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑΒΕΛΑΡΗ ΣΩΤΗΡΗ

Στην 1η ένσταση (Α.Π. Φ.11/374/9.9.2009) του Λιάκου Νικόλαου συναδέλφου - αναπληρωτή δασκάλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης (8.9.2009) , είχα συμφωνήσει με την απόφαση του ΠΥΣΠΕ να τοποθετήσουμε τον τελευταίο σε μόρια άνδρα (γνωρίζοντας ότι οι δυσκολίες διαβίωσης , ιδιαίτερα , για μια γυναίκα στο μακρινό Επταχώρι θα είναι αρκετά περισσότερες – χωρίς αυτό να αποτελεί τον κανόνα . Πίστευα ότι θα δεχόταν ο συνάδελφος αναπληρωτής - δάσκαλος να μπει στο ίδιο σκεπτικό με το ΠΥΣΠΕ .
Παράλληλα τόνισα ότι σύμφωνα με το σύνταγμα όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο , ανεξαρτήτως φύλου και κατέθεσα στο ΠΥΣΠΕ (ένα αντίγραφο σε κάθε μέλος & γραμματεία) της Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11.10.2006 εγκύκλιου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Δ/νση Προσωπικού - Τμήμα Α΄ , με θέμα : «Τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά Κενά» η οποία μνημονεύει τη Ρ.Α. 35557/Δ2/9.4.2003(Φ.Ε.Κ. 465/17.4.2003 τ.Β΄, άρθρο 8, παρ.3), στην οποία αναφέρεται η διαδικασία για την τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών .
Σήμερα (10.9.2009) , μετά τη σθεναρή άρνηση (ένσταση) του συναδέλφου, απαλλαγμένος από συναισθηματισμούς και σύμφωνα με το νόμο (προαναφερόμενα έγγραφα) , κρίνω ως δίκαιο το αίτημά του .
Προτείνω να κληθούν όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τα ίδια μόρια (ενώπιον του ΠΥΣΠΕ) , να τους κοινοποιηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις και να τους ζητηθεί να καλύψουν με συναίνεση την κενή θέση του Δ.Σ. Επταχωρίου . Αν δε γίνει αυτό να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος (προαναφερόμενα έγγραφα) για τους τελευταίους έξι εκπαιδευτικούς του πίνακα Β΄ που έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων .

Ο Αιρετός
του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς
Ταβελάρης Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου