Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2010 - 2011, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ….
Η εγκύκλιος των μεταθέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου